Showing 1–15 of 17 results

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever Pu 640 TC – 1K 20kg

Giá:12.480.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K 40Kg

Giá:9.480.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K 20kg

Giá:7.610.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear 8kg

Giá:6.552.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 110 25kg

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450 25kg

Giá:4.825.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120 (25kg)

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 130 25kg

Giá:3.950.000

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID 20Kg

Giá:3.200.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex ES

Giá:2.849.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Giá:2.380.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof® PU360 13Kg

Giá:2.249.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K 30Kg

Giá:2.160.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.408.000/ Bộ

CLEVER PU 110 (5 KG)

Giá:1.085.000/ Lon / 5kg