Hiển thị tất cả 14 kết quả

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.408.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K

Giá:2.160.000/ Thùng

Chống thấm phủ bảo vệ Neoproof® PU360

Giá:2.249.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Giá:2.380.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex ES

Giá:2.849.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID

Giá:3.200.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 130

Giá:3.950.000

Chống thấm mái Clever PU 120

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Chống thấm mái Clever PU 110

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear

Giá:6.552.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K

Giá:7.610.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K

Giá:9.480.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever Pu 640 TC – 1K

Giá:12.480.000/ Thùng