Hiển thị tất cả 15 kết quả

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K

Giá:Liên hệ/ Thùng

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID

Giá:Liên hệ/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.280.000/ Bộ

Chống thấm phủ bảo vệ Neoproof® PU360 (Black)

Giá:2.028.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K

Giá:2.160.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Giá:2.233.000/ Bộ

Chống thấm phủ bảo vệ Neoproof® PU360

Giá:2.275.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex ES

Giá:2.812.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 130

Giá:4.225.000

Chống thấm mái Clever PU 120

Giá:4.750.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Chống thấm mái Clever PU 110

Giá:5.250.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear

Giá:7.272.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K

Giá:10.400.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever Pu 640 TC – 1K

Giá:12.480.000/ Thùng