Chống thấm tại Hà Tĩnh

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh

Bể, Bể bơi đòi hỏi phải có kết cấu bê tông chắc chắn vì phải chịu khối lượng nước rất lớn và việc chống thấm cho bể, bể bơi cũng đòi hỏi vật liệu phải chịu được nước thường xuyên và phải có tính năng đàn hồi cao. Do vậy chống thấm bể, bể bơi đòi hỏi quy trình rất nghiêm ngặt và sản phẩm lựa chọn phải phù hợp mới áp dụng được cho bể, bể bơi. Dưới đây là một số sản phẩm ứng dụng cho bể được nhập khẩu 100% Châu Âu. Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn về sản phẩm theo Hotline: 0904 093 533.

 

REVINEX® FLEX 2006

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh bằng sản phẩm Revinex Flex 2006 có tiêu chuẩn an toàn cho bể chứa nước ăn của hãng Neotex – Hy Lạp.

REVINEX® FLEX U360

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh bằng sản phẩm Revinex Flex U360 kết hợp với lưới gia cường hãng Neotex – Hy Lạp.

HỆ THỐNG REVINEX® FLEX

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh bằng Hệ thống sản phẩm gốc xi măng hãng sản xuất Neotex – Hy lạp:

Neoproof® Polyurea R

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh bằng sản phẩm Polyurea R hãng Neotex – Hy Lạp.

Neopox® CR

Chống thấm bể bơi tại Hà Tĩnh bằng sản phẩm Neopox CR hãng Neotex – Hy lạp.