Chống thấm tại Hòa Bình

Chống thấm bể hóa chất tại Hòa Bình

Bể hóa chất: Bể chứa hoá chất ngoài tiêu chuẩn về chống thấm còn yêu cầu rất cao về khả năng chứa hoá chất. Tuỳ theo mức độ và nhu cầu khác nhau của từng loại bể chứa hoá chất để có thể chọn ra sản phẩm phù hợp. Sau đây là một số sản phẩm ứng dụng cho bể chứa hoá chất được nhập khẩu 100% từ Châu Âu. Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn về sản phẩm theo Hotline: 0904 093 533.

 

Neopox® CR

Chống thấm bể chứa hóa chất tại Hòa Bình bằng sản phẩm Neopox CR hãng Neotex – Hy lạp.

Neopox® Pro

Chống thấm bể chứa hóa chất tại Hòa Bình bằng sản phẩm Neopox Pro có khả năng kháng hóa chất hãng Neotex – Hy Lạp.