Chống thấm tại Hà Nội

Chống thấm bể nước ăn tại Hà Nội

chống thấm bể nước tại hà nội

Chống thấm bể chứa nước ăn đòi hỏi sản phẩm phải tuyệt đối an toàn cho nguồn nước sử dụng hàng ngày của con người. Dưới đây là một số sản phẩm chỉ định cho nguồn nước nhập khẩu 100% từ Châu Âu áp dụng cho bể chứa nước ăn. Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn về sản phẩm theo Hotline: 0904 093 533.

 

Landing page bể bơi 05

REVINEX® FLEX 2006

Chống thấm bể chứa nước ăn tại Hà Nội bằng sản phẩm Revinex Flex 2006 có tiêu chuẩn an toàn cho bể chứa nước ăn của hãng Neotex – Hy Lạp.