Tòa nhà Discovery Complex – Hà Nội

Chống thấm Discovery Complex Tòa Chung Cư Cao Cấp – Hà Nội

Hạng mục: Sàn mái & Bể nước
Vật liệu: Neoproof PU W / Revinex Flex U360
Khối lượng: >5.800m²

 

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác