z3369054265693 b3d6e70489f493029d21b04a8833d877

Chống thấm Mái/Seno/WC cho công trình tại Quãng Ngãi

Hạng mục Mái / Seno / Nhà vệ sinh
Vật liệu Neoproof PU360

Thi công chống thấm cho các hạng mục bao gồm sàn mái, seno và 2 nhà vệ sinh. Tổng diện tích thi công lên đến trên 90m2. Giải pháp lựa chọn sản phẩm là Neoproof PU360 – Chuyên gia chống thấm cho các bề mặt phủ bảo vệ.

Hãy cùng theo dõi hình ảnh quá trình thi công công trình tham khảo ngay dưới đây.

ẢNH THI CÔNG CHỐNG THẤM

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác