z3783435952964 c814aa941f59d4a8093a8af7ebb6bdcd

Chống thấm Sàn mái/Seno sử dụng Neoproof PU360 tại Phước Thạnh

Hạng mục Sàn mái / Seno
Vật liệu Neoproof PU360

Công trình anh Hiến nằm tại đường số 2, khu dân cư Phước Thạnh, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi được tư vấn, chủ đầu tư quyết định ứng dụng giải pháp chống thấm phủ bảo vệ Neoproof PU360 để chống thấm cho cả sàn mái và seno trước mái. Tổng diện tích thi công lên đến 91m2.

Sau khi hoàn thiện thi công chống thấm, toàn bộ bề mặt sẽ được cán vữa để bảo vệ cho lớp chống thấm. Hãy cùng theo dõi những hình ảnh được ghi lại suốt quá trình thi công ngay dưới đây.

ẢNH THI CÔNG CHỐNG THẤM

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác