z3930290349175 2bc325a40d7c80e92245a9c1a027f9ce

Chống thấm sàn mái sử dụng Neoproof PU Fiber tại Ngô Quyền – Hải Phòng

Hạng mục Sàn mái
Giải pháp Neoproof PU Fiber

Đây là công trình cũ, đã lát gạch đỏ, và xảy ra tình trạng thấm khá nghiêm trọng, sau khi đã tham khảo các giải pháp, chủ đầu tư đã quyết định lựa chọn giải pháp bóc toàn bộ gạch để chống thấm bề mặt và sử dụng sản phẩm Neoproof PU Fiber để làm chống thấm lộ thiên.

Neoproof PU Fiber là sản phẩm chống thấm gốc nước 1 thành phần gốc polyurethane được gia cường thêm sợi kỹ thuật để tăng cường độ bền cơ học. Đây sẽ là giải pháp phù hợp cho các hạng mục lộ thiên, mang lại hiệu quả cao.

ẢNH THI CÔNG CHỐNG THẤM

Chất lượng sản phẩm