Chống thấm tại Đà Nẵng

Chống thấm trên mái không cần đục gạch tại Đà Nẵng

Chống thấm trên mái không cần đục gạch tại Đà Nẵng

Sàn mái đã lát gạch mà bị thấm dùng phương án không đục gạch đòi hỏi sản phẩm phải có độ bám dính cao đối với bề mặt gạch và chịu độ ẩm vẫn còn cao bê dưới lớp gạch. Dưới đây là một số sản phẩm hàng đầu Châu Âu áp dụng cho sàn mái đã lát gạch và không cần đục bỏ nhằm giảm chi phí và tăng chất lượng chống thấm công trình. Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn về sản phẩm theo Hotline: 0904 093 533.

Landing page mái không cần đục gạch 07

NEOPROOF® PU W

Chống thấm mái lộ thiên không đục gạch tại Đà Nẵng bằng sản phẩm Neoproof PU W có độ đàn hồi > 500% cho tuổi thọ ít nhất từ 11 đến 22 năm hãng Neotex – Hy Lạp.

REVINEX® ROOF

Chống thấm mái không dục gạch tại Đà Nẵng bằng sản phẩm Revinex Roof cho độ bám dính cao và đàn hồi > 400% cho tuổi thọ ít nhất 8 – 15 năm hãng Neotex – Hy Lạp.

Landing page mái không cần đục gạch 09
Landing page mái không cần đục gạch 08

SILATEXT® SUPER

Chống thấm mái không đục gạch tại Đà Nẵng bằng sản phẩm Silatex Super có độ đàn hồi > 350% cho tuổi thọ chống thấm ít nhất 7 – 10 năm hãng Neotex – Hy Lạp.

NEOPROOF® POLYUREA R

Chống thấm mái không đục gạch lộ thiên tại Đà Nẵng bằng sản phẩm Polyurea R có độ đàn hồi > 430% cho tuổi thọ ít nhất 25 – 30 năm hãng Neotex – Hy Lạp.

Landing page mái không cần đục gạch
Landing page mái không cần đục gạch

NEODUR® FT CLEAR

Chống thấm mái không đục gạch, lộ thiên, trong suốt tại Đà Nẵng bằng sản phẩm cao cấp polyurea có tuổi thọ trên 15 năm có độ dãn dài > 200% Neodur FT Clear.