Vung Ang

Chống thấm Tường/Mái sử dụng Neoproof PU W / Silatex Super tại Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Áng

Hạng mục Sàn mái / Tường ngoài
Khối lượng 3000m²
Vật liệu Neoproof PU W / Silatex Super

Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Áng là dự án lớn mà Siêu thị chống thấm được chủ đầu tư tin tưởng để giao trách nhiệm thi công chống thấm các hạng mục như mái và tường ngoài.

Sau khi được tư vấn kỹ, chủ công trình đã quyết định sử dụng giải pháp chống thấm mái bằng Neoproof PU W, và giải pháp chống thấm tường bằng Silatex Super, mang lại hiệu quả cao, thi công nhanh gọn.

Hiện tại công trình vẫn đang được thi công hoàn thiện. Hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh thi công chống thấm mái cho công trình ngay dưới đây nhé.

ẢNH THI CÔNG CHỐNG THẤM

Chất lượng sản phẩm

DỰ ÁN KHÁC