CÔNG TRÌNH CHỐNG THẤM CHO MÁI CÁN PHỦ SỬ DỤNG NEOPROOF PU360

Thông tin công trình: Số 103 – 105 Lò Đúc
Hạng mục: Sàn mái cán phủ
Sản phẩm sử dụng: Neoproof PU360

Công trình này nằm tại số 103 – 105 Lò Đúc, với hạng mục mái cán phủ, chủ đầu tư đã quyết định sử dụng giải pháp dành cho mái cán phủ Neoproof PU 360, công trình được Siêu thị chống thấm Thanh Xuân thi công và hoàn thiện vào cuối năm 2021.

Neoproof PU 360 là giải pháp chống thấm tối ưu dành cho hạng mục mái cán phủ, khả năng chống thấm vượt trội, ngăn ẩm tối đa, mang lại một lớp màng chống thấm bền bỉ và hiệu quả lâu dài.

Dự Án Khác