Form Polyurethane

Sort By:

Showing all 1 result

View:
  • CLEVER PU INJECTION; là Polyurethane tiêm một thành phần, độ nhớt thấp, phản ứng với nước. Nó là vật liệu chống thấm polyurethane được thiết kế đặc dụng cho gắn kín khe nứt rò rỉ nước áp lực hoặc không áp lực trên bề mặt bê tông.

    Mô tả ngắn: CLEVER PU INJECTION; là Polyurethane tiêm một thành phần, độ nhớt thấp, phản ứng với nước. Nó là vật liệu chống thấm polyurethane được thiết kế đặc dụng cho gắn kín khe nứt rò rỉ nước áp lực hoặc không áp lực trên bề mặt bê tông.
    Giá bán: Liên hệ