GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CLEVER – THỔ NHĨ KỲ

Giải pháp chống thấm tiêu chuẩn

CHỐNG THẤM MÁI

♦ Quy trình thi công chống thấm mái lộ thiên

Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng Clever PU 110Clever Download
Quy trình chống thấm mái gạch đỏ sử dụng Clever PU 110Clever Download
Quy trình chống thấm mái tôn sử dụng Clever PU 110Clever Download
Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng Clever PU 120Clever Download
Quy trình chống thấm mái gạch đỏ sử dụng Clever PU 120Clever Download
Quy trình chống thấm mái tôn sử dụng Clever PU 120Clever Download
Quy trình chống thấm mái lộ thiên sử dụng Clever Bitum 2KClever Download

♦ Quy trình thi công chống thấm mái phủ bảo vệ

Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever PU 110Clever Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever PU 120Clever Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever PU 130Clever Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever 400 BT 1K Rapid – Clever Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever 400 BT 1K – Clever Download
Quy trình chống thấm mái phủ bảo vệ sử dụng Clever 400 BT 2K – Clever Download

♦ Quy trình thi công chống thấm ban công, seno

Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever PU 110Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever PU 120Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever PU 130Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever 400 BT 1K Rapid – Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever 400 BT 1K – Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever 400 BT 2K – Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever Bitum 2K – Clever Download
Quy trình chống thấm ban công, seno sử dụng Clever 640 TC 1K – Clever Download

♦ Quy trình thi công chống thấm mái bê tông ẩm ướt

Quy trình chống thấm mái bê tông ẩm ướt sử dụng Clever PU 110 – Clever Download
Quy trình chống thấm mái bê tông ẩm ướt sử dụng Clever PU 120 – Clever Download

CHỐNG THẤM TẦNG HẦM - HỐ THANG MÁY

Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng Clever Bitum 2KClever Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng Clever 400 BT 1K RapidClever Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng Clever 400 BT 1KClever Download
Quy trình chống thấm tầng hầm sử dụng Clever 400 BT 2KClever Download

 

CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC - BỂ BƠI

Giải pháp chống thấm cao cấp

CHỐNG THẤM MÁI

CHỐNG THẤM WC

Giải pháp chống thấm siêu cấp

CHỐNG THẤM MÁI