Showing all 17 results

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea C1

Giá:9.100.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea R

Giá:6.954.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear

Giá:6.552.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 110

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof Pu w

Giá:2.314.000/ Thùng / 13kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoroof®

Giá:2.106.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda 1.5mm

Giá:2.100.000

Màng bitum tự dính mặt nhôm Panda 1.2mm – Standart

Giá:1.920.000

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM CLEVER PU 110

Giá:1.085.000/ Lon / 5kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:930.000/ Lon / 5kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof Pu w

Giá:744.000/ Thùng

Viapol Antiradice PLUS

Giá:Liên hệ

Neotex Ιnox Primer

Giá:Liên hệ

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea

Giá:Liên hệ

Vật liệuchống thấm Neoproof® Polyurea L

Giá:Liên hệ