Nhà máy Huyndai - Ninh Bình

Nhà máy Huyndai – Ninh Bình

Hạng mục: Sàn mái & Khu vệ sinh
Vật liệu: Neoproof PU W / Neoproof PU 360
Khối lượng: >4.500m²