Thông tin công trình: Dự án nhà ở xã hội – Thành phố Hòa Bình
Quy mô: 1.500m²
Sản phẩm: Màng tự dính Bitumax 2mm mặt cát
Hạng mục: Chống thấm Sàn Mái

Sau khi thực hiện thi công hoàn thiện hạng mục chống thấm bể nước thải, Siêu thị chống thấm tiếp tục thi công hạng mục sàn mài tại dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hòa Bình. Với quy mô sàn mái lên tới  1500m2, chủ đầu tư đã quyết định lựa chọn sản phẩm màng tự dính Bitumax mặt cát và đơn vị thi công đã tiến hành thi công hoàn thiện.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Dự Án Khác