Showing 1–20 of 44 results

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K

Giá:9.480.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K

Giá:7.610.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea R

Giá:6.954.000/ Bộ

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm PE

Giá:4.000.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm DB

Giá:3.285.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm PE

Giá:3.280.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID

Giá:3.200.000/ Thùng

Màng bitum tự dính hai mặt Bitumax 2.0 DB

Giá:3.100.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm PE

Giá:2.660.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm S

Giá:2.640.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 2.0 PE

Giá:2.620.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:2.400.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 1.5 PE

Giá:2.260.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 2.0mm S

Giá:2.130.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Panda 2.0mm PE

Giá:2.025.000

Màng bitum tự dính mặt trơn Panda 1.5mm PE – Standart

Giá:1.830.000

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Lanko K11 Matryx 202

Giá:1.547.000/ Bao

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm S-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm PE-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm GY-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn