CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ WEBSITE SIÊU THỊ CHỐNG THẤM

 • Giới thiệu

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại website sieuthichongtham.com.vn

 • Quyền và biện pháp kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Các điều luật về quyền riêng tư, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”), cấp cho cá nhân quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ. Hãy xem các quyền của bạn và mô tả về các quyền đó trong bảng này.

   

Truy cập

Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu truy cập dữ liệu đó

Hiệu chỉnh

Yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ

Xóa

Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn

Hạn chế

Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn

Phản đối

Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn

Phản đối dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp

Di chuyển dữ liệu

Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác

Không phụ thuộc vào việc ra quyết định tự động

Không phải phụ thuộc vào một quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (các quyết định không có sự tham gia của con người), bao gồm việc lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có tác động pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự

Ngoài ra, dưới đây là các tài liệu và biện pháp kiểm soát quyền riêng tư khác:

Trung tâm bảo mật – thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, quyền của bạn và cách sử dụng các quyền đó.

 • Cài đặt quyền riêng tư – kiểm soát việc xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng.
 • Chính sách cookie – thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách quản lý các tùy chọn cookie của bạn. Cookie là các tập tin được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web.
 1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để tạo biết về nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Dữ liệu người dùng

Loại dữ liệu được thu thập phụ thuộc vào loại Tùy chọn dịch vụ bạn có, cách bạn tạo tài khoản, quốc gia bạn đang ở và nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • Tên hồ sơ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ đường
 • Quốc gia

Chúng tôi nhận được một số dữ liệu từ bạn, ví dụ từ biểu mẫu đăng ký hoặc trang tài khoản.

Chúng tôi cũng thu thập một số dữ liệu này từ thiết bị của bạn, ví dụ: quốc gia. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập quốc gia, hãy xem “Vị trí chung của bạn (không chính xác)”.

Dữ liệu địa chỉ 

Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ đường của bạn vì những lý do sau:

 • Để kiểm tra khả năng đủ điều kiện cho Tùy chọn dịch vụ
 • Để quản lý thuế
 • Để giao hàng hóa hoặc quà tặng thực tế theo yêu cầu của bạn

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng ứng dụng bản đồ bên thứ ba (chẳng hạn như Google Maps) để giúp bạn xác thực địa chỉ của mình.

Dữ liệu bổ sung bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi

Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào tại hệ thống Siêu thị chống thấm hoặc, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu thanh toán của bạn.

Dữ liệu cá nhân chính xác thu thập được sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán, nhưng sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Tên.
 • Ngày sinh.
 • Loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và các chữ số nhất định trong số thẻ của bạn. Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chúng tôi không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ của bạn.
 • Mã ZIP/mã bưu chính.
 • Số điện thoại di động.
 • Chi tiết về lịch sử mua hàng và thanh toán của bạn.
 1. Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
 • Thực hiện hợp đồng: Khi cần thiết để Siêu thị chống thấm (hoặc bên thứ ba) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm: tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, ví dụ như nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn theo Điều khoản sử dụng hoặc xác minh thông tin trước khi bắt đầu hợp đồng mới với bạn.
 • Lợi ích hợp pháp: Khi Siêu thị chống thấm (hoặc bên thứ ba) quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định, điều này là cần thiết và được căn cứ xem xét mọi rủi ro có thể xảy ra. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn hiểu một biện minh cụ thể.
 • Sự đồng ý: Khi Siêu thị chống thấm yêu cầu bạn chủ động cho biết sự đồng ý của mình với Siêu thị chống thấm về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho (các) mục đích nhất định.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Khi Siêu thị chống thấm phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp.

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Nhà cung cấp dịch vụ

Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi tuyển dụng để:

 • Hỗ trợ khách hàng.
 • Hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: reCAPTCHA của Google) giúp tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi.

Bộ xử lý thanh toán

Vì vậy, họ có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn và cho mục đích chống gian lận.

Đối tác quảng cáo

Ví dụ: Các đối tác quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi hỗ trợ nội dung quảng cáo tùy chỉnh:

 • Đây là khi chúng tôi sử dụng thông tin của bên thứ ba để điều chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn (còn được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích).
 • Một ví dụ về quảng cáo được điều chỉnh là khi một đối tác quảng cáo có thông tin gợi ý bạn thích xe ô tô, điều này có thể cho chúng tôi hiển thị quảng cáo về xe ô tô cho bạn.
 • Bạn có thể kiểm soát quảng cáo tùy chỉnh trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của bạn dưới phần “Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng”.
 • Nếu “chọn không tham gia” Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng, bạn vẫn có thể nhận quảng cáo về các dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo dựa trên thông tin đăng ký của bạn và quảng cáo.

Đối tác tiếp thị

Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác này khi cần thiết để:

Cho phép bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của Siêu thị chống thấm, gồm các bản dùng thử hoặc các ưu đãi đi kèm khác quảng bá cho Siêu thị chống thấm trong phương tiện truyền thông và quảng cáo được công bố trên các dịch vụ trực tuyến khác

giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.

Ví dụ về các đối tác bao gồm:

 • Đối tác tiếp thị hoặc tài trợ
 • Các trang web và ứng dụng di động bán không gian quảng cáo cho chúng tôi trên dịch vụ của họ
 • Các đối tác thiết bị, ứng dụng và di động cũng cung cấp các chương trình ưu đãi của Siêu thị chống thấm. 

Các đối tác của chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ với các dữ liệu khác mà họ thu thập về bạn (ví dụ như việc bạn sử dụng dịch vụ của họ). Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giới thiệu cho bạn các ưu đãi, khuyến mãi hoặc hoạt động tiếp thị khác mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn.

Chia sẻ với đối tác khác

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với đối tác để giúp chúng tôi hiểu và cải thiện hiệu suất của các sản phẩm và mối quan hệ đối tác.

Bạn có thể xem và xóa nhiều kết nối đối tác bên dưới “Ứng dụng” trong tài khoản của bạn.

Các nhà nghiên cứu học thuật

Đối với các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật, nhưng chỉ ở định dạng ẩn danh. Dữ liệu ẩn danh là nơi dữ liệu của bạn được nhận dạng bằng mã chứ không phải tên hoặc thông tin khác có thể trực tiếp nhận dạng bạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác

Khi tin tưởng với thiện chí, chúng tôi cần phải làm như vậy, ví dụ:

Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Để đáp ứng một quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa) vì lợi ích chính đáng của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba, liên quan đến:

 • An ninh quốc gia.
 • Thực thi pháp luật.
 • Kiện tụng (vụ kiện tại tòa án).
 • Điều tra hình sự.
 • Bảo vệ an toàn của bất kỳ cá nhân nào.
 • Ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể.

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp của mình cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

Trong trường hợp này, Siêu thị chống thấm sẽ tiếp tục đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho người mua hoặc một chính sách bảo mật khác bắt đầu được áp dụng.

 1. Lưu giữ và xóa dữ liệu

Lưu trữ

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của Siêu thị chống thấm, chẳng hạn như:

 

 • Duy trì hiệu suất của website Siêu thị chống thấm
 • Đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và sản phẩm mới.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Giải quyết tranh chấp.

Xóa

Nếu bạn đóng hoặc yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu không còn nhận dạng bạn nữa, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu gì đó hoặc chúng tôi vẫn cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do chính đáng về mặt pháp lý.

 

Sau đây là một số ví dụ về các tình huống mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa thanh toán hoặc khiếu nại hay tranh chấp chưa được giải quyết.
 • Đối với nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của chúng tôi
 • Vì các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật.
 1. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác

Khi thực hiện các hoạt động được mô tả trong Chính sách này, Siêu thị chống thấm chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài với các công ty trực thuộc. Họ có thể xử lý dữ liệu của bạn ở những quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu không được xem là mạnh như luật pháp Liên minh châu Âu hoặc luật pháp tại quốc gia của bạn, ví dụ như họ có thể không cho bạn quyền tương tự đối với dữ liệu của bạn.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi đều sử dụng các công cụ để:

 • Đảm bảo việc chuyển dữ liệu tuân thủ luật pháp hiện hành
 • Giúp cung cấp cùng mức độ bảo vệ như trong Liên minh châu Âu cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau, khi thích hợp cho mỗi lần chuyển dữ liệu. 

Ví dụ, chúng tôi sử dụng:

 • Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (hoặc một công cụ pháp lý thay thế) yêu cầu bên thứ ba bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp cho bạn quyền và bảo vệ ở cấp Liên minh châu Âu.
 • Các phương pháp bảo vệ kỹ thuật, chẳng hạn như mã hóa và ẩn danh.
 • các chính sách và quy trình để thách thức các yêu cầu của cơ quan chính phủ bất hợp pháp hoặc không tương xứng.
 • Bạn có thể thực thi quyền của mình theo các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng tên giả, mã hóa, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

 1. Những thay đổi trong Chính sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này, Khi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đáng chú ý phù hợp tùy từng trường hợp cho bạn. 

 1. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

Sử dụng biểu mẫu liên hệ về vấn đề bảo mật của chúng tôi

 • Email [email protected]
 • Gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: P.206A – Toà Thông Tấn – P.Xuân Phương – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội

Siêu thị chống thấm  là bên kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách này.