Hiển thị 1–28 của 30 kết quả

BỘ LỌC

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:Liên hệ/ Cuộn

Vữa quét kết tinh Neopress®

Giá:Liên hệ

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P 3mm (Trơn/Cát/Đá)

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 3 mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P

Giá:1.080.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Panda PE

Giá:1.130.000

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 4 mm PE

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas GY-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas PE-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas S-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.280.000/ Bộ

Màng chống thấm khò nóng Lemax GY-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax PE-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax S-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Neopress® Crystal

Giá:1.450.000/ Thùng

Màng chống thấm khò nóng HYPERFLEX – P10

Giá:1.500.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Lanko K11 Matryx 202

Giá:1.547.000/ Bao

Màng bitum tự dính mặt trơn Panda PE

Giá:1.830.000

Màng chống thấm tự dính Bitumax 1.5mm PE

Giá:2.370.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax PE

Giá:2.457.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 2.0 Sand

Giá:2.560.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 2.0 PE

Giá:2.620.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix S

Giá:2.640.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix PE

Giá:2.660.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax DB

Giá:3.144.000/ Cuộn

Màng bitum tự dính hai mặt Bitumax 2.0 DB

Giá:3.280.000/ Cuộn