Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chống thấm hố pit thang máy là hạng mục quan trọng, có thể ứng dụng các giải pháp như màng khò nóng, màng tự dính, vật liệu chống thấm gốc xi măng.