TẦM NHÌN SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

  • Trở thành chuỗi siêu thị vật tư chống thấm quy mô toàn quốc và lớn nhất Việt Nam.
  • Mở rộng và chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á.

Sứ mệnh:

  • Mang tới trải nghiệm khách hàng tốt nhất & đồng nhất.
  • Nâng tầm lĩnh vực chống thấm công trình.

Giá trị cốt lõi:

  • Đồng hành và hỗ trợ.
  • Nền tảng công nghệ và quản lý hiện đại.
  • Cam kết & Chính trực.

 

 

gia tri cot loi sieu thi chong tham

5/5 - (2 Bình chọn)