TẦM NHÌN & SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

  • Trở thành chuỗi siêu thị vật tư chống thấm quy mô toàn quốc và lớn nhất Việt Nam
  • Mở rộng và chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á

Sứ mệnh:

  • Mang tới trải nghiệm khách hàng tốt nhất & đồng nhất
  • Nâng tầm lĩnh vực chống thấm công trình

Giá trị cốt lõi:

  • Đồng hành và hỗ trợ
  • Nền tảng công nghệ và quản lý hiện đại.
  • Cam kết & Chính trực