GRID BIT là màng chống thấm mặt đường, một hình thức gia cố thực sự, phân phối trọng lượng của đường với lưu lượng giao thông lớn và do đó làm tăng khả năng chống mỏi trong khi giảm ứng suất rất nhiều.
Màng chống thấm mặt đường GRID BIT có thể làm tăng tuổi thọ của đường và trong nhiều trường hợp, nó thể hiện một sự thay thế hiệu quả hơn về mặt chi phí cho việc đại tu hoàn toàn các con đường đã xuống cấp.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

BỘ LỌC