Hiển thị tất cả 3 kết quả

Gốc Epoxy là một hệ thống 2 thành phần (đóng rắn bằng phản ứng). Nó là kết quả từ phản ứng giữa phần A (một loại nhựa epoxy) với phần B  (chất làm cứng). Có nhiều loại Epoxy khác nhau như: Bisphenol, Novolac, Aliphatic, Halogenated v.v. được trộn và phản ứng với chất làm cứng (thường là Amin trong trường hợp sơn sàn). Nhìn chung Epoxy được biết đến với độ bám dính tuyệt vời, kháng hóa chất, tính cơ học và cách điện rất tốt.