Showing 1–20 of 28 results

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea C1

Giá:9.100.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea R

Giá:6.954.000/ Bộ

Vật liệu phủ Akfix PUR T525 PU

Giá:6.645.000

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear

Giá:6.552.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 110

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex ES

Giá:2.849.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof Pu w

Giá:2.314.000/ Thùng / 13kg

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K

Giá:2.160.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoroof®

Giá:2.106.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda 1.5mm

Giá:2.100.000

Màng bitum tự dính mặt nhôm Panda 1.2mm – Standart

Giá:1.920.000

Vật liệu chống thấm gốc Acrylic Silatex Super

Giá:1.572.000/ Thùng

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm GY-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas 4mm GY-APP

Giá:1.420.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 3mm GY-APP

Giá:1.280.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas 3mm GY-APP

Giá:1.190.000/ Cuộn

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM CLEVER PU 110

Giá:1.085.000/ Lon / 5kg

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 3mm GY

Giá:970.000/ Cuộn