GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM WC - NEOTEX

Nhà vệ sinh là hạng mục công trình thường hay bị thấm và phải thực hiện chống thấm nghiêm ngặt bởi đặc thù khu vực này thường xuyên phải tiếp xúc với nước và đi lại nhiều.
Nếu sử dụng dịch vụ chống thấm của các đơn vị làm không đúng quy trình sẽ dễ gây hiện tượng thấm nước bẩn xuống tầng dưới, rò rỉ nước ở các khu vực nước thải xuống các phòng khác gây ẩm mốc, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe gia đình

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Revinex Flex FP Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Revinex Flex FP Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CẢI TẠO SỬA CHỮA

Revinex Flex FP Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Revinex Flex U360 Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Revinex Flex U360 Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neoproof PU360 Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt - Phủ bảo vệ.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neoproof PU360 Dành cho Nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt - Phủ bảo vệ.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neoproof 360W Dành cho Sàn mái phủ bảo vệ - Sân vườn trên cao, kháng kiềm hoàn hảo.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neoproof 360W Dành cho Sàn mái phủ bảo vệ - Sân vườn trên cao, kháng kiềm hoàn hảo.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neoproof Polyurea R Dành cho Mái phủ bảo vệ - Tuổi thọ >20 năm, chịu va đập.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neoproof Polyurea R Dành cho Mái phủ bảo vệ - Tuổi thọ >20 năm, chịu va đập.