Hiển thị 1–28 của 67 kết quả

BỘ LỌC

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:Liên hệ/ Cuộn

Viapol Antiradice PLUS

Giá:Liên hệ

Neodur® PB 1K

Giá:Liên hệ

Neoroof® BM

Giá:Liên hệ

Băng keo chống thấm khổ 10cm x 10m x 1.5mm

Giá:365.000

Neotex® Metal Primer

Giá:464.000

Chống thấm mái Neoproof PU W – 4kg/Thùng

Giá:742.000/ Thùng

Chống thấm Mái – Tường Silatex Super – 5kg/Thùng

Giá:746.000/ Thùng

Chống thấm mái Revinex® Roof – 5kg/Thùng

Giá:790.000

Neotex® Ιnox Primer

Giá:1.036.500

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P 3mm (Trơn/Cát/Đá)

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P

Giá:1.080.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Panda PE

Giá:1.130.000

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P-4mm

Giá:1.250.000

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 4mm (Trơn/Cát/Đá)

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape 4mm PE

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 4mm PE

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas GY-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas PE-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas S-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.280.000/ Bộ

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P – 4mm

Giá:1.280.000

Màng chống thấm khò nóng Lemax GY-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax PE-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax S-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn