Hiển thị tất cả 15 kết quả

BỘ LỌC

Viapol Antiradice PLUS

Giá:Liên hệ

Neotex® Metal Primer

Giá:464.000

Chống thấm mái Neoproof PU W – 4Kg

Giá:742.000/ Thùng

Neotex® Ιnox Primer

Giá:1.036.500

Chống thấm mái Revinex® Roof

Giá:1.794.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda

Giá:1.920.000

Chống thấm chống nóng mái Neoroof®

Giá:2.106.000/ Thùng

Chống thấm mái Neoproof PU W

Giá:2.327.000/ Thùng

Chống thấm mái Neoproof PU W (Xanh lá)

Giá:2.665.000

Chống thấm mái Clever PU 120

Giá:4.750.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Chống thấm mái Clever PU 110

Giá:5.250.000/ Thùng / 25kg

Chống thấm mái Neoproof® Polyurea R

Giá:6.042.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm trong suốt Neodur® FT Clear

Giá:7.272.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm Neoproof® Polyurea C1

Giá:9.100.000/ Bộ