5.Toyota Okayama Đà Nẵng (TODN)[1]

Đại lý Toyota Okayama – Đà Nẵng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Màng KN Lemax 3mm PE – APP
 Khối lượng: > 11.000 m²

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Dự Án Khác