toàn cảnh vườn tượng Apec Đà Nẵng

Dự Án Apec – Đà Nẵng

Hạng mục: Tầng hầm, bể nước, bể tiểu cảnh
Vật liệu:  Màng chống thấm tự dính Bitumax, chống thấm phủ bảo vệ Neoproof  PU360
Khối lượng:

> 15.000 m2

( Màng Bitumax: 12.000 m2,  Neoproof PU360: 3.000 m2)

 

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác