Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa

Hạng mục: Bể nước
Vật liệu: Lanko 202
Khối lượng: >50.000m²

VIDEO CÔNG TRÌNH

Dự Án Khác