Dự án tổ hợp nhà ở mới - Thanh Hóa

Dự án tổ hợp nhà ở mới – Thanh Hóa

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >5.700m²

Dự Án Khác