GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM SÀN & VÁCH NGOÀI HẦM - NEOTEX

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neopress Crystal Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm, bể nước - Tinh thể thẩm thấu, Chống thấm xuôi & ngược.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neopress Crystal Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm, bể nước - Tinh thể thẩm thấu, Chống thấm xuôi & ngược.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Revinex Flex FP Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Revinex Flex FP Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm, khu vực ẩm ướt phủ bảo vệ - Kinh tế đa năng, thân thiện môi trường.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neoproof Polyurea R Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm - Tuổi thọ >20 năm, chịu va đập.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neoproof Polyurea R Dành cho Sàn & Vách ngoài hầm - Tuổi thọ >20 năm, chịu va đập.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM HẦM

Vach ngoai ham

Sàn & Vách ngoài hầm

Vach trong ham

Sàn & Trong ngoài hầm