GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM SÀN & VÁCH TRONG HẦM - NEOTEX

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neopress Crystal Dành cho Sàn & Vách trong hầm, bể nước - Tinh thể thẩm thấu, Chống thấm xuôi & ngược.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neopress Crystal Dành cho Sàn & Vách trong hầm, bể nước - Tinh thể thẩm thấu, Chống thấm xuôi & ngược.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM HẦM

Vach ngoai ham

Sàn & Vách ngoài hầm

Vach trong ham

Sàn & Trong ngoài hầm