Hiển thị 1–20 của 23 kết quả

Màng chống thấm tự dính hai mặt Bitumax DB

Giá:Liên hệ

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P

Giá:970.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P PE

Giá:970.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal PE

Giá:970.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape PE

Giá:970.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P

Giá:1.080.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Panda PE

Giá:1.130.000

Màng chống thấm khò nóng Breiglas GY-APP

Giá:1.190.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas PE-APP

Giá:1.190.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas S-APP

Giá:1.190.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax GY-APP

Giá:1.280.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax PE-APP

Giá:1.280.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax S-APP

Giá:1.280.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng HYPERFLEX – P10

Giá:1.500.000/ Cuộn

Màng bitum tự dính mặt trơn Panda PE

Giá:1.830.000

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda

Giá:1.920.000

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K

Giá:2.160.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính Bitumax PE

Giá:2.260.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:2.400.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix S

Giá:2.640.000/ Cuộn