Showing 1–20 of 40 results

BỘ LỌC

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm PE

Giá:4.000.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm DB

Giá:3.285.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm PE

Giá:3.280.000/ Cuộn

Màng bitum tự dính hai mặt Bitumax 2.0 DB

Giá:3.100.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm PE

Giá:2.660.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm S

Giá:2.640.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 2.0 PE

Giá:2.620.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:2.400.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 1.5 PE

Giá:2.260.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm Clever Bitum 2K

Giá:2.160.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính Larix 2.0mm S

Giá:2.130.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda 1.5mm

Giá:2.100.000

Màng chống thấm tự dính Panda 2.0mm PE

Giá:2.025.000

Màng bitum tự dính mặt nhôm Panda 1.2mm – Standart

Giá:1.920.000

Màng bitum tự dính mặt trơn Panda 1.5mm PE – Standart

Giá:1.830.000

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm S-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm PE-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm GY-APP

Giá:1.510.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng HYPERFLEX – P10

Giá:1.500.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas 4mm PE-APP

Giá:1.420.000/ Cuộn