Hiển thị 1–28 của 39 kết quả

BỘ LỌC

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:Liên hệ/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P 3mm (Trơn/Cát/Đá)

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape 3mm PE

Giá:1.040.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P

Giá:1.080.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Panda PE

Giá:1.130.000

Màng chống thấm khò nóng Betagum-P-4mm

Giá:1.250.000

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Delta-P 4mm (Trơn/Cát/Đá)

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitushape 4mm PE

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Elastoseal 4mm PE

Giá:1.250.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas GY-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas PE-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas S-APP

Giá:1.255.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Bitumode Beta-P – 4mm

Giá:1.280.000

Màng chống thấm khò nóng Lemax GY-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax PE-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax S-APP

Giá:1.330.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Panda 4mm PE

Giá:1.350.000

Màng chống thấm khò nóng Breiglas 4mm GY-APP

Giá:1.495.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Breiglas 4mm PE-APP

Giá:1.495.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng HYPERFLEX – P10

Giá:1.500.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm GY-APP

Giá:1.550.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm PE-APP

Giá:1.550.000/ Cuộn

Màng chống thấm khò nóng Lemax 4mm S-APP

Giá:1.550.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Panda 1.5mm PE

Giá:1.830.000

Màng chống thấm tự dính mặt nhôm Panda

Giá:1.920.000

Màng chống thấm tự dính Panda 2.0mm PE

Giá:2.025.000