Showing all 16 results

BỘ LỌC

Polyurethane là một hệ Polymer một hoặc hai thành phần. Nó là sự kết hợp của thành phần A (Isocyanate) và thành phần B (Polyol). Hệ Polyurethane có tính cơ học, độ bền cao, có khả năng kháng UV, chịu sốc nhiệt, không tạo mối nối khi chống thấm và khả năng bắc cầu vết nứt. Lớp phủ chống thấm Neotex Pu là Polyurethane một thành phần gốc nước trong đó Isocyanate hàm lượng cao do đó có khả năng kháng UV ổn định và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever Pu 640 TC – 1K

Giá:12.480.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K

Giá:9.480.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K

Giá:7.610.000/ Thùng

Vật liệu phủ Akfix PUR T525 PU

Giá:6.645.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 110

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 130

Giá:3.950.000

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID

Giá:3.200.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof Pu w

Giá:2.314.000/ Thùng / 13kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof® PU360

Giá:2.249.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoroof®

Giá:2.106.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 2KW

Giá:2.034.000/ Bộ

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM CLEVER PU 110

Giá:1.085.000/ Lon / 5kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:930.000/ Lon / 5kg

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof Pu w

Giá:744.000/ Thùng