Showing all 6 results

BỘ LỌC

Các sản phẩm chống thấm gốc xi măng 2 thành phần là hỗn hợp bao gồm thành phần A Polyme (chất lỏng) và thành phần B (dạng bột gốc xi măng) được định mức theo một tỷ lệ nhất định do nhà sản xuất đưa ra. Thường ứng dụng chống thấm các khu vực ẩm ướt.