Các sản phẩm chống thấm gốc xi măng 2 thành phần là hỗn hợp bao gồm thành phần A Polyme (chất lỏng) và thành phần B (dạng bột gốc xi măng) được định mức theo một tỷ lệ nhất định do nhà sản xuất đưa ra. Thường ứng dụng chống thấm các khu vực ẩm ướt.

Hiển thị tất cả 7 kết quả