Showing all 5 results

BỘ LỌC

Giải pháp chống thấm cho bãi đỗ xe chịu ứng suất cơ học cao, với ứng dụng bằng đèn khò hoặc cảm ứng nhiệt trong quá trình trải nhựa đường, chịu được nhiệt độ của nhựa đường đổ nóng.