6. Tổng thể dự án Phúc Đạt Tower Di An

Khu Đô Thị Phúc Đạt – Bình Dương

Hạng mục: Sàn mái, ban công
Vật liệu: Neoproof PU 360
Khối lượng: >3.300 m²