Showing 1–20 of 52 results

BỘ LỌC

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 2K

Giá:9.480.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever Pu 400 BT – 1K

Giá:7.610.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 110

Giá:5.000.000/ Thùng / 25kg

Vật liệu chống thấm Akfix PU Membrane 450

Giá:4.825.000

Vật liệu chống thấm Polyurethane Clever PU 120

Giá:4.475.000/ Thùng / 25kg

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm PE

Giá:4.000.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm polyurethane Clever PU 130

Giá:3.950.000

Màng chống thấm tự dính Lemax 2.0mm DB

Giá:3.285.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm PE

Giá:3.280.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm Clever PU 400 BT – 1K RAPID

Giá:3.200.000/ Thùng

Màng bitum tự dính hai mặt Bitumax 2.0 DB

Giá:3.100.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex ES

Giá:2.849.000/ Bộ

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm PE

Giá:2.660.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Larix 1.5mm S

Giá:2.640.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Bitumax 2.0 PE

Giá:2.620.000/ Cuộn

Màng chống thấm tự dính Lemax 1.5mm S

Giá:2.400.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Giá:2.380.000/ Bộ

Màng chống thấm tự dính Bitumax 1.5 PE

Giá:2.260.000/ Cuộn

Vật liệu chống thấm Polyurethane Neoproof® PU360

Giá:2.249.000/ Thùng

Màng chống thấm tự dính Larix 2.0mm S

Giá:2.130.000/ Cuộn