Hiển thị tất cả 16 kết quả

Chống thấm Modern cung cấp giải pháp chống thấm cho nhiều hạng mục khác nhau, đặc biệt là vật liệu chống thấm gốc bitum như màng khò nóng, màng tự dính, mang lại hiệu quả chống thấm cao.