Hiển thị 1–28 của 40 kết quả

BỘ LỌC

Sơn bê tông Neodur® Stone Varnish

Giá:Liên hệ

Neopox® Pro

Giá:Liên hệ

Vật liệu chống thấm cho bể chứa hóa chất Neopox® CR

Giá:Liên hệ

Neopox Special Winter – Sơn epoxy 2 thành phần Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox Satine – Sơn epoxy 2 thành phần Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox Pool – Sơn epoxy bể bơi Neotex

Giá:Liên hệ

Neodur® Specical

Giá:Liên hệ

Neodur Fast Track – Chất chống thấm polyurea Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox® W

Giá:Liên hệ

Silimper®Inject

Giá:Liên hệ

Neodur® PB 1K

Giá:Liên hệ

Hóa chất tẩy rỉ sắt Neodur® Metalforce

Giá:Liên hệ

Chất chống thấm bê tông Silimper® Nano 20 lít/thùng

Giá:Liên hệ

Vữa quét kết tinh Neopress®

Giá:Liên hệ

Neoproof® 360W

Giá:Liên hệ

Neoroof® BM

Giá:Liên hệ

Revinex® Elastic

Giá:Liên hệ

Neotex® Metal Primer

Giá:464.000

Chất chống thấm bê tông Silimper® Nano 3 lít/can

Giá:654.000/ Can

Chống thấm mái Neoproof PU W – 4Kg

Giá:742.000/ Thùng

Chất quét lót bê tông Silatex® Primer

Giá:1.140.000/ Can / 5lít

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.280.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Neopress® Crystal

Giá:1.450.000/ Thùng

Chống thấm Mái – Tường Silatex Super

Giá:1.566.000/ Thùng

Chống thấm mái Revinex® Roof

Giá:1.794.000/ Thùng

Chống thấm phủ bảo vệ Neoproof® PU360 (Black)

Giá:2.028.000/ Thùng

Chống thấm chống nóng mái Neoroof®

Giá:2.106.000/ Thùng

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Giá:2.233.000/ Bộ