Hiển thị 1–28 của 43 kết quả

BỘ LỌC

Sơn bê tông Neodur® Stone Varnish

Giá:Liên hệ

Neopox® Pro

Giá:Liên hệ

Neopox Special Winter – Sơn epoxy 2 thành phần Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox Satine – Sơn epoxy 2 thành phần Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox Pool – Sơn epoxy bể bơi Neotex

Giá:Liên hệ

Neodur® Specical

Giá:Liên hệ

Neodur Fast Track – Chất chống thấm polyurea Neotex

Giá:Liên hệ

Neopox® W

Giá:Liên hệ

Silimper®Inject

Giá:Liên hệ

Neodur® PB 1K

Giá:Liên hệ

Hóa chất tẩy rỉ sắt Neodur® Metalforce

Giá:Liên hệ

Chất chống thấm bê tông Silimper® Nano 20 lít/thùng

Giá:Liên hệ

Vữa quét kết tinh Neopress®

Giá:Liên hệ

Neoroof® BM

Giá:Liên hệ

Revinex® Elastic

Giá:Liên hệ

Neotex® Metal Primer

Giá:464.000

Chất chống thấm bê tông Silimper® Nano 3 lít/can

Giá:654.000/ Can

Chống thấm mái Neoproof PU W – 4kg/Thùng

Giá:742.000/ Thùng

Chống thấm Mái – Tường Silatex Super – 5kg/Thùng

Giá:746.000/ Thùng

Chống thấm mái Revinex® Roof – 5kg/Thùng

Giá:790.000

Chất quét lót bê tông Silatex® Primer

Giá:1.140.000/ Can / 5lít

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex FP

Giá:1.280.000/ Bộ

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Neopress® Crystal

Giá:1.450.000/ Thùng

Chống thấm Mái – Tường Silatex Super – 12kg/Thùng

Giá:1.566.000/ Thùng

Chống thấm mái Revinex® Roof – 12kg/Thùng

Giá:1.794.000/ Thùng

Chống thấm mái Neoproof® Polyurea R – 4.75kg/Bộ

Giá:1.814.500/ Bộ

Chống thấm chống nóng mái Neoroof®- 13kg/Thùng

Giá:2.106.000/ Thùng

Chống thấm phủ bảo vệ Neoproof® PU360 (Đen) – 13kg/Thùng

Giá:2.171.000/ Thùng