NHÀ MÁY FUJIGEN - BẮC NINH

Chống thấm sàn mái sử dụng Neoproof PU W tại Nhà máy Fujigen – Bắc Ninh

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >2.700m²
Chất lượng sản phẩm

DỰ ÁN KHÁC