NHÀ MÁY FUJIGEN - BẮC NINH

Nhà máy Fujigen – Bắc Ninh

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Neoproof PU W
Khối lượng: >2.700m²

 

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác