Tokyo FB

Nhà máy Tokyo Micro Việt Nam

Hạng mục Mái tôn
Vật liệu Neoroof
Khối lượng ~1.200m²

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

Chất lượng sản phẩm

Dự Án Khác