10.Nhà Thiếu Nhi Quận 3 - HCM

Nhà Thiếu Nhi Quận 3 – HCM

Hạng mục: Sàn mái, sê nô
Vật liệu: Bitumode 3mm PE
Khối lượng: >1.100 m²

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Dự Án Khác