DỰ ÁN CHỐNG THẤM PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI HÒA PHAN RANG

Phòng Khám Đa Khoa Thái Hòa – Phan Rang

Hạng mục: Tầng hầm
Vật liệu: Neopress Crystal
Khối lượng: >10.000 m²

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Dự Án Khác