TÍNH NĂNG

SẢN PHẨM

Giá Thành

Thi Công

Tuổi Thọ

Thân Thiện Môi Trường

NHẬP KHẨU TỪ CHÂU ÂU

HÓA CHẤT

CHỐNG THẤM

Thấp

Dễ

Cao

NHẬP KHẨU TỪ CHÂU ÂU

MÀNG

CHỐNG THẤM

Cao

Khó

Thấp