8. Hoang Huy Plaza

Tập đoàn Hoàng Huy – Hải Phòng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Lemax 3mm S-APP
Khối lượng: >8.250 m²

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

VIDEO CÔNG TRÌNH

Dự Án Khác