3.Dự án Tập đoàn Rạng Đông Phan Thiết

Tập Đoàn Rạng Đông – Phan Thiết

Hạng mục: Tăng cứng sàn tầng hầm
Vật liệu: Lanko 243
Khối lượng: > 3.300 m²

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

TĂNG CỨNG BỀ MẶT BÊ TÔNG

Chất lượng sản phẩm