Dự án Gold Hotel - Ninh Bình

Dự án Gold Hotel – Ninh Bình

Hạng mục: Sàn mái & Khu vệ sinh
Vật liệu: Neoproof PU W / Neoproof PU 360
Khối lượng: >5.200m²

Dự Án Khác